عصای دستی به عنوان یک اکسسوری فشن - نقش مشاهیر در محبوبیت دوباره‌ی عصای دستی
تاثیرات زیست‌محیطی صنعت فشن - فست فشن - مد سریع - جنگل‌زدایی و کشت پنبه
کارگاه‌های گشوده‌ی مد - Fashion Revolution - انقلاب مد - چه کسی لباس مرا دوخته؟ - فوژه