کارگاه‌های گشوده‌ی مد - Fashion Revolution - انقلاب مد - چه کسی لباس مرا دوخته؟ - سونا آسمانی

«کهنه را نو کنید، لباستان را کوک کنید»

“Revive the obsolete, stitch your clothes”

سونا آسمانی از شما دعوت می‌کند تا با لباس‌های قدیمی و غیرقابل استفاده‌ی خود به کارگاه مجازی او بروید تا با روش او برای نو و زیبا کردن لباس‌ها آشنا شوید. او مراحل کار حرفه‌ای خود را که شامل گلدوزی و دوخت زنجیره‌ای ای توسط سوزن ژاپنی کانتان و سوزن شارپ می‌شوند، به اشتراک می‌گذارد.

Sona Asemani invites you to join her virtually in her studio with your old unusable clothes, and learn her techniques for restoring old clothes and making them more beautiful. She shares different stages of her professional process, including Embroidery, Chain stitching with Japanese Kantan needle and Sharp needle.

می‌توانید این ویدیو را در اینستاگرام آستین هم ببینید http://instagram.com/aassttiinn

برای رفتن به صفحه‌ی ویدیو در اینستاگرام آستین اینجا را کلیک کنید. 

You can watch this video on aassttiinn’s Instagram account at http://instagram.com/aassttiinn

To watch the video on Instagram, Click here

مقالات مرتبط