کارگاه‌های گشوده‌ی مد - Fashion Revolution - انقلاب مد - چه کسی لباس مرا دوخته؟ - آزاده یاسمن

«داستان پشت دارها و پارچه‌ها»

“The story behind looms and fabrics”

آزاده یاسمن مخاطب‌های خود را دعوت می‌کند تا به نظاره‌ی روند ساخت پارچه‌هایش بنشینند. فعالیت او غالبا شامل طراحی و تولید پارچه می‌شود. او بیش از خط تولید لباس‌هایش روی این پارچه‌ها به عنوان محصولات نهایی و هنری تمرکز می‌کند. برند او به صورت ویژه‌ای پژوهش-محور است. او و همکارش تصمیم گرفته‌اند تا شبکه‌ی پارچه‌بافی سراسر ایران را احیا کنند. آزاده یاسمن برای آن که به این پارچه‌های سنتی روحی نو ببخشد نوعی بی‌قاعدگی و اختلال را وارد ساختار منظم و رنگ‌های آن می‌کند. این رویداد انواع مختلف بافندگی را به مخاطب معرفی می‌کند و محتوایی آموزشی و مستندهایی را درباره‌ی تاریخ هر کدام از دستگاه‌های پارچه‌بافی نشان می‌دهد.

Azadeh Yasaman invites the viewers to observe the creation process of her fabrics. Her practice mainly revolves around designing and producing fabrics. She primarily focuses on these fabrics rather than the produced clothes as the final artistic product. Her brand is distinctively research-based. She, and a colleague, decided to revive the country-wide textile production network in Iran. In order to revamp these traditional fabrics, Azadeh Yasaman introduces a certain type of irregularity and distortion into their orderly structure and color pattern. This workshop introduces different types of weaving to the audience and displays documentaries and educational content about the history of different Looms.

می‌توانید این ویدیو را در اینستاگرام آستین هم ببینید http://instagram.com/aassttiinn

برای رفتن به صفحه‌ی ویدیو در اینستاگرام آستین اینجا را کلیک کنید.

You can watch this video on aassttiinn’s Instagram account at http://instagram.com/aassttiinn

To watch the video on Instagram, Click here

مقالات مرتبط